متن آهنگ جدید میری تو لک با صدای رضا پیشرو و حصین

♫♫♫♫

بعضی وقتا میری تو لک

میذاری تو ظبط یه سی دی تو پک

بعدشم میری تو جمع بت میگن اینجا لاس وگاس نیست

نمیتونی مث پارک شاخ به شاخ شی

اما لباسام لشو بلند حتی وقتی که دارم میخونم رپو رو مرز

چی گاهی وقتا کسی پا به پام نیست

هیپ هاپ ازم میگیرم کام به کام بیت

در حال ارتکاب جرم دستگیر شدی با این سنو سالت

فکر میکنی کی میکنه شعرو کامل همین اتفاقاته که ضدحاله

فکر میکنی گرگی تو واسه من موشی که خوردی پنیر

از عقب درم گذاشتن خخخخ

رفتن هر طرف ههه بیشرف

کورس نذار با ی فرار جوووووووون

اره نمیتونی با ی واژه وایسی واسه دل داری

روی کلمات بتادین بزن

نمیذارم افکرام زندانی و تکراری بشن

جوری از سرت میام که بپاشید به هم

بعضی وقتا میری تو لک

بهت میگن اینجا لاسوگاس نیستت

گاهی وقتا کسی پا به پام نیست

بعضی وقتا میری تو فکر

مخت فقط به فکر رشد مادی

بعضی وقتا میری تو شک رابطه ها دیگه سایز پات نیست

جام خوبه جام خوبه جاش دوره افروده…

نرسیدی بشون ولی لاشو دادی جلو

شبا روی مد فکر

دنیارم نمیخاد که فرایند پول نقد

ا اونا که …

این طوری بار اومده زده به سرشو حالت بده

چی چی گفتی؟

چیزی برای گفتن داری؟

جدی جدی مشکل داری اره؟ههه داش رضا دیگه باید کم کم شروع کنیم

♫♫♫♫