تماشا کنید:محافظت از رییس جمهور بعدی آمریکا توسط سرویس مخفی

تماشا کنید:محافظت از رییس جمهور بعدی آمریکا توسط سرویس مخفی

در آخرین سخنرانی انخاباتی دونالد ترامپ که بهترین شانس های ریاست جمهوری آمریکا در دوره ی جدید میباشد یکی از معترضان سهی کرد به روی استیج بیاید و به سمت دونالد حمله ور شد در ویدیویی پایین میتوانید محافظت سکرت سرویس آمریکا را مشاهده کنید.همانطور ک میدانید به خاط رفتار نه چندان صلح جویانه دونالد مخالفان زیادی دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *