تغییرات و کارت های اضافه شده به اپدیت 14 اردیبهشت کلش رویال Clash royale

تغییرات اپدیت 3 may بازی Clash Royale

clash royale update leaks new cards sneak peek may 3 legendary balancing changes battle gold store

 • تماشای زنده بتل دوستان
 • مشاهده بتل های تمتمی ارنا ها در tv royale
 • دریافت گلد برای هر بتل زمانی که چست اسلات ها پر هستند
 • crown chest ها دوبرابر قبل حاوی کارت میباشند
 • شانس دریافت سوپر مجیکال چست 2 برابر شده است 😀
 • شانس دریافت جاینت و مجیکال چست نیز افزایش یافته است.
 • مقدار رکوئست و دونات با توجه به ارنا تغییر میکند
 • کارت های لجندری را نیز میتوان خریداری کرد

کارت های جدید تایید شده توسط سوپرسل

new clash royale cards may update leaks sneak peek lava hound furnace, fire spirits guard

new clash royale cards may update leaks sneak peek lava hound furnace, fire spirits guard miner sparky legendary cards Three new legendary cards coming to Clash Royale May 3 Supercell

Fire Spirits: 3 روح اتشین خفن که اگه اتیشی نبودن خیلی بامزه بودن..

Furnace: سخت بود ترجمش

Guards: اسکلت با شیلد.

LEGENDARY

Lava Hound: لاوا هم که مشخصه دیگه خدا کنه 10 اکسیر نخواد فقط.

Miner: مین گذار که میتونه هر جای بیس سردربیاره راهشو از زیر زمین پیدا میکنه.

Sparky: اسپارکی هم که از اسمش مشخصه و شکلش البته.

تغییرات ایجاد شده در فروشگاه

clash royale update leaks new cards sneak peek may 3 legendary balancing changes battle gold store  

Leak #1: Card Shop Look Updated – The card shop will have a revamped look according to this Reddit leak. The appearance of the store can be seen in the photo above. Meanwhile, another Reddit leak alleges the following changes to daily store purchase limits and options:

 • حدودیت خرید کارت های معمولی از 50 به 100 افزایش یافته
 • محدودیت خرید کارت های کمیاب از 20 به 50 افزایش یافته
 • Epic Daily purchase limit stays the same
 • باتروفی بالای 3000 میتونید لجندری بخرید

clash royale update leaks new cards sneak peek may 3 legendary balancing changes battle gold store reddit wiki

.

Leak #3: Battle Gold – میزان گلد دریافتی برای هر بتل در ارنا های مختلف:

 • Arena 1: 5 gold per battle, daily limit: 20 battles = up to 100 gold
 • Arena 2: 7 gold per battle, daily limit: 20 battles = up to 140 gold
 • Arena 3: 9 gold per battle, daily limit: 20 battles = up to 180 gold
 • Arena 4: 11 gold per battle, daily limit: 20 battles = up to 220 gold
 • Arena 5: 12 gold per battle, daily limit: 20 battles = up to 240 gold
 • Arena 6: 14 gold per battle, daily limit: 20 battles = up to 280 gold
 • Arena 7: 15 (gold per battle, daily limit: 20 battles = up to 300 gold
 • Arena 8: 20 gold per battle, daily limit: 20 battles = up to 400 gold

Leak #4: More Card Requests – میزان کارتی که میتوان رکوست داد در 8 ساعت برای ارنا های مختلف:

 • Arena 1: 1 rare, 10 commons
 • Arena 2: 1 rare, 10 commons
 • Arena 3: 1 rare, 10 commons
 • Arena 4: 2 rares, 20 commons
 • Arena 5: 2 rares, 20 commons
 • Arena 6: 2 rares, 20 commons
 • Arena 7: 3 rares, 30 commons
 • Arena 8: 4 rares, 40 commons